El seu objectiu radica en la motivació pròpia que té l’ésser humà per aprendre, així com en el desig de fer les coses per si mateix de manera espontània.

L’aprenentatge és un procés que s’adquireix mitjançant les experiències viscudes amb l’entorn i és per això que a les aules Montessori oferim a l’infant un ambient atractiu que li desperti el desig d’explorar. Tant l’ambient com els materials tenen l’objectiu de motivar l’infant perquè treballi i investigui de manera autònoma, fent que aprengui per si mateix.

Ensenya’m a fer-ho sense la teva ajuda.

Journey to Independence